HR | EN

1975

Autor/i Smailagić, Ljerka
napomena Referat sa VIII. kongresa Saveza muzejskih društava Jugoslavije, Pula, 26.-28.V. 1975.
predmetnice Zaštita muzejskih predmeta; Preventivna zaštita
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija (Zagreb).- , 18 (1975). Str. 115 - 117
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=146092    Datum zadnjeg ažuriranja: 29. ožujka 2020.