HR | EN

1975

Autor/i Pešić, Slobodan
napomena Referat sa VIII. kongresa Saveza muzejskih društava Jugoslavije, Pula, 26.-28. V. 1975.- Literatura
predmetnice Muzeologija
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija (Zagreb).- , 17 (1975). Str. 1 - 13
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=149373    Datum zadnjeg ažuriranja: 29. ožujka 2020.