HR | EN

1975

Autor/i Jeras-Pohl, Zlata
napomena Referat sa VIII. kongresa Saveza muzejskih društava Jugoslavije, Pula, 26.-28.V. 1975.
predmetnice Srednji vijek; Graditeljska baština; Kulturni turizam
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija (Zagreb).- , 18 (1975). Str. 112 - 114
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=146089    Datum zadnjeg ažuriranja: 29. ožujka 2020.