2014

Autor/i Radovinović, Željka
napomena Bibliograf. bilješke ispod teksta.- Summary.
predmetnice Glazbena zbirka; Zvučna građa; Croatia Records, ; Fonoteka Hrvatskog radija,
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija.- , 51 (2014). Str. 318 - 326
puni tekst http://hrcak.srce.hr/?show=clanak&id_clanak_jezik=231719

Sažetak

Izlaganje sa međunarodnoga simpozija "Glazba u muzeju / Muzeji glazbe" održanoga u organizaciji Muzejskoga dokumentacijskog centra, od 16. do 18. listopada 2013.    Datum zadnjeg ažuriranja: 15. prosinca 2017.