HR | EN

1975

Autor/i Jug, Jurij
napomena Referat sa VIII. kongresa Saveza muzejskih društava Jugoslavije, Pula, 26.-28. V. 1975.-Tekst na slov. jez.-Bibliografija
predmetnice Izložbena oprema; Legende; Posjetitelji
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija (Zagreb).- , 17 (1975). Str. 119 - 131
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=149389    Datum zadnjeg ažuriranja: 29. ožujka 2020.