2012

predmetnice Muzeji i ekonomska kriza; Lisabonska deklaracija; ICOM (Lisabon, 2013.)
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Deklaracija
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Informatica Museologica.- 43, 1/4 (2012). Str. 77 - 78
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=197997

Sažetak

Dokument potpisali predsjednik ICOM-a, predsjednik ICOM Europa, predsjednik ICOM Belgija, predsjednica ICOM Hrvatska, predsjednica ICOM Grčka, predsjednik ICOM Italija, predsjednik ICOM Portugal i predsjednica ICOM Španjolska    Datum zadnjeg ažuriranja: 15. prosinca 2018.