HR | EN

1975

Autor/i Sokač-Štimac, Dubravka
napomena Referat sa Simpozija o muzejskoj djelatnosti u Slavoniji, Slavonska Požega, 10.-11. XI. 1975.- Literatura
predmetnice Arheološko nalazište; Požega; Tekić (lokalitet)
Medij Tiskana građa
Vrsta publikacije Izlaganje sa skupa
Lokacija Knjižnica MDC-a
Matična publikacija Muzeologija (Zagreb).- , 19 (1975). Str. 8 - 15
puni tekst http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=145427    Datum zadnjeg ažuriranja: 29. ožujka 2020.