fraza ključna riječ
autor ISBN / ISSN medij jezici
godina izdavač grad
naslov predmetnice vrsta publikacije
 
fraza ključna riječ
autor naslov pregledavanje prinova
izdavači medij
vrste teme
 
Zbirke, fondovi Knjižnica

Rezultati pretraživanja Prinova knjižnice MDC-a (55)

Sve prinove 15 (2) 2008
Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji

11. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji

Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008

Prinova br.: 15 (2) 2008
11. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji (Poreč, 21. – 23. studenoga 2007.) popraćen je zbornikom radova, kao i prethodnih deset susreta baštinskih stručnjaka. Tema seminara "Web, web i web" okupila je brojne sudionike, od kojih je većina i objavila svoje radove unutar rubrika "Izlaganja"; "Prikaz"; "Posterska izlaganja" i "Radionice". Posebnu su pozornost, naglašava urednica zbornika Mirna Willer, privukla predavanja o Webu 2.0 i semantičkom webu. Za razliku od prethodnih seminara, na posljednjemu je bilo nešto manje sudionika iz muzejske zajednice, a među njima je postersko izlaganje više kustosice MDC-a Lade Dražin Trbuljak "www.mdc.hr informacijsko-dokumentacijsko-komunikacijsko mjesto susreta hrvatske muzejske zajednice". Muzealci su svojim prilozima aktivnije sudjelovali u radionicama "Restauratorsko-konzervatorska dokumentacija" (A. Srša, A. Klobučar) i "Promicanje kulturnog turizma mikrodestinacija - identitet - mali/veliki muzej - atrakcija" (Ž. Laszlo, M. Franulić).
Jelinčić, Daniela Angelina

Abeceda kulturnog turizma

Zagreb, Meandar, 2008

Prinova br.: 15 (2) 2008
U 2009. godini, kada muzeji obilježavaju svoj dan zajedničkom temom "Muzeji i turizam" (više na URL: http://icom.museum/2009_contents.html i URL: http://www.mdc.hr/main.aspx?id=421), korisnim je štivom knjiga "Abeceda kulturnog turizma" dr. sc. Daniele Angeline Jelinčić, koja se istraživanjima s područja kulturnoga turizma, kulturne politike i kulturnoga razvitka bavi u sklopu svojih djelatnosti u Institutu za međunarodne odnose. Tekst knjige u kojoj se razmatra razvoj turizma u posljednjim desetljećima 20. st. te se naglašava sve jači trend razvoja kulturnoga turizma, koncipiran je u deset tematskih cjelina. Knjiga započinje teorijskim poglavljem i definiranjem osnovnih pojmova "1. Značenje kulturnog turizma u teoriji i praksi", a nastavlja se poglavljima "2. Od kulturnog do kreativnog, od opipljivog do neopipljivog" (razmatranje pojmova "kultura" i "kulturna baština", "turizam“, "održivi turizam" i "kulturni turizam" te "kreativni turizma" i "hobi-turizam"); "3. Uloga međunarodnih organizacija u kulturnom turizmu" (UNESCO-a, Vijeća Europe, Europske Unije, ICOM-a, ICCROM-a i ICOMOS-a); "4. Uloga države u kulturnom turizmu"; "5. Analiza kulturno-turističkog sektora u Europi" (u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Finskoj, Cipru i Italiji); "6. Stanje kulturnog turizma u Hrvatskoj"; "7. Europski kulturni turizam"; "8. Komparativna analiza europskih zemalja obuhvaćenih istraživanjem uloge države u kulturnom turizmu"; "9. Zaključci i preporuke" i "10. Literatura". Uz rezultate opsežnih istraživanja, knjiga donosi i niz preporuka i smjernica za kreiranje kulturno-turističke politike u kojoj muzeji aktivno participiraju. Niz bibliografskih bilješki i opsežna literatura čine knjigu ishodištem za daljnja istraživanja kulturnoga turizma.

Anali Galerije Antuna Augustinčića

Br. 26 (2006.)
Klanjec, Galerija Antuna Augustinčića, 2007

Prinova br.: 15 (2) 2008
Najnoviji "Anali Galerije Antuna Augustinčića" (br. 26) donose tri izvorna znanstvena rada. Rad Irene Kraševac (Institut za povijest umjetnosti) "Tirolska sakralna skulptura i oltari na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće u sjevernoj Hrvatskoj" opisuje rezultate terenskih obilazaka crkava sjeverozapadne Hrvatske. Davorin Vujčić (MHZ, Galerija Antuna Augustinčića) obrađuje temu majstorskih radionica koje su od kraja Drugoga svjetskoga rata do sredine 1980-ih djelovale kao poslijediplomski studiji slikarstva, kiparstva i arhitekture pod vodstvom tadašnjih istaknutih umjetnika. Posebna je pozornost pridana radu Majstorske radionice Antuna Augustinčića te njezinim polaznicima. Treći rad s naslovom "Između tradicije i dekonstrukcije: problemi suvremenih spomenika žrtvama holokausta" dorađena je verzija izlaganja Ljiljane Kolešnik na simpoziju "Skulptura na otvorenome" (Klanjec, 21. - 23. svibnja 2003.). U tekstu autorica problematizira domete i ograničenja različitih spomeničkih koncepcija druge pol. 20. st. s temom spomeničkoga obilježavanja holokausta. Tekstovi su popraćeni crno-bijelim ilustracijama, bibliografskim bilješkama i bibliografijama te sažecima na hrvatskome i engleskom jeziku.

Argo

God. 51, br. 1, 2 (2008.)
Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 2008

Prinova br.: 15 (2) 2008
Časopis "Argo" središnji je slovenski muzeološki časopis koji od svojega osnutka 1892.g. objavljuje priloge iz muzeologije i muzejskoga upravljanja, s područja matičnih znanosti i struka zastupljenih u muzejima (humanističke znanosti, prirodoslovlje, tehničke znanosti), s težištem na slovenskim muzejima i muzejima susjednih zemalja te priloge koji opisuju, ocjenjuju i predstavljaju različite stalne i povremene izložbe, nove muzejske publikacije te manifestacije u Sloveniji i inozemstvu. S promjenom uredništva časopisa i promijenjenim grafičkim dizajnom časopisa uvedena je i nova rubrika – "Intervju", u kojoj će se objavljivati razgovori s kompetentnim i odabranim sugovornicima o aktualnim muzeološkim i kulturološkim temama. U prvom broju 51. godišta objavljen je intervju s dr. sc. Andrejem Smrekarom, predsjednikom Slovenskoga muzejskog društva, u kojemu je dr. Smrekar komentirao izradu novoga Zakona o zaštiti kulturne baštine (Zakon o varstvu kulturne dediščine). U drugome je broju časopisa za 2008.g. objavljen razgovor s prof. dr. Mitjom Guštinom o njegovu poimanju baštine i o suvremenome upravljanju baštinom. U stalnim rubrikama "Muzeoforum" objavljeni su prilozi Dineke Stam (Amsterdam, Nizozemska), "Muzeji i identitet" i Adela Železnik (Moderna galerija Ljubljana) "Novi sadržaji u muzejima i galerijama" (god. 51., br. 1) te izlaganje Francoisa Mairessea (Musee royal de Mariemont, Belgija) "Muzeji na raskršću". Rubrika "Teorija" donosi priloge o primjeni marketinških sredstava u pedagoškim projektima (Andreja Breznik) te o društvenoj (socijalnoj) ulozi zbirki i muzeja (Verena Perko). Među ostalim prilozima u 1. i 2. broju časopisa nalaze se i tekstovi o dr. Dragotinu Lončaru, zaboravljenome ravnatelju Narodnoga muzeja u Ljubljani (Janez Dular), Zbirci plakata Pokrajinskoga muzeja Ptuj (Martin Šteiner), konzervatorsko-restauratorskim radovima na dječjem drvenom biciklu (Drago Štimec) i dr. Tekstovi su popraćeni bibliografskim bilješkama te ilustrirani crno-bijelim ilustracijama.
Dolenjski muzej (Novo mesto); Škedelj-Petrič, Andreja; Križ, Borut; Stipančić, Petra

Arheološka podoba Dolenjske

Novo Mesto, Dolenjski muzej, 2008

Prinova br.: 15 (2) 2008
Po svojemu bogatstvu, jedinstvenosti i vrijednosti, arheološka je baština Novoga mesta u Dolenjskoj (Slovenija) jedna od najznačajnijih u Sloveniji. Predmeti starijega željnoga doba (tzv. halštatsko razdoblje) i arheološko nalazište Kapiteljska njiva svrstavaju to područje na sam europski arheološki vrh. Stoga je u Dolenjskomu muzeju u Novomu mestu posebna pozornost pridana arheološkoj baštini. Arheološka zbirka prvi je put izložena 1953.g., u samim počecima rada Dolenjskoga muzeja. Godine 2008. u obnovljenom je izložbenom prostoru postavljena nova stalna arheološka izložba "Arheološka slika Dolenjske" (Arheološka podoba Dolenjske), na kojoj su izloženi arheološki nalazi od kamenoga doba do ranoga srednjega vijeka. Taj je stalni postav popraćen dvojezičnim vodičem autora Boruta Križa, Petre Stipančić i Andreje Škedelj Petrič(na slovenskome i engleskome jeziku). Tekst opisa pojedinih izložbenih tematskih cjelina popraćen je ilustracijama muzejskih predmeta u boji.

Avanture Vita i Nade

Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, 2008

Prinova br.: 15 (2) 2008
Interaktivni CD-ROM "Avanture Vita i Nade" najnoviji je edukativni projekt Muzeja suvremene umjetnosti, osmišljen unutar pedagoške djelatnosti Zbirke Richter, donacije arhitekta Vjenceslava Richtera i njegove supruge Nade Kareš Richter Gradu Zagrebu (URL: http://www.msu.hr/#/hr/22/). CD-ROM je namijenjen djeci osnovnoškolske dobi i sadržava 11 likovnih vježbi koje učenicima omogućuju interaktivni pristup, kreativnu igru, ali i učenje na temelju radova umjetnika, pojmovnik umjetnosti, informacije o Zbirci i umjetničkim radovima Vjenceslava Richtera te o novomu Muzeju suvremene umjetnosti i dr. Projekt se razvijao tijekom 2007. i 2008. g. u suradnji s djecom, umjetnicima, dizajnerima i kustosima Muzeja. Glavni likovi, Vito i Nada, stvoreni su na temelju zamisli učenice Eve Kovač, a nazvani su prema Richterovim skulpturama. Autorica koncepcije i stručnih tekstova je Vesna Meštrić, kustosica Zbirke Richter, autorica scenarija i zadataka je Jelena Bračun, a autorica ilustracija Mirela Ivanković Bielen. Autor grafičkog oblikovanja i programiranja je Dizajn studio (R)evolucija.