VIJESTI MUZEALACA I KONZERVATORA / urednica Lida Roje Depolo. - 2016. - Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2017. - 1 sv.


ISSN 1331-2448
Nedavno je iz tiska izašao najnoviji broj časopisa Vijesti muzealaca i konzervatora posvećen 70. obljetnici Hrvatskoga muzejskog društva (HMD). Društvo je osnovano neposredno iza Drugoga svjetskoga rata 1946. godine kao Društvo službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj, sa svojim podružnicama i sekcijama te prvim predsjednikom Viktorom Hoffillerom, arheologom, muzalcem i ravnateljem Arheološkoga muzeja u Zagrebu. Poticaj za osnivanje Društva bilo je „stručno i naučno usavršavanje muzejskih, galerijskih i konzervatorskih radnika i organizacijsko djelovanje u svrhu stvaranja što većeg broja članova te kulturne izgradnje naših naroda“ prenosi iz dostupne građe Dubravka Jakelić Osrečki u uvodnom tekstu o strukovnom organiziranju i djelovanju hrvatskih muzealaca. Tome u prilog išlo je i pokretanje glasila Društva Vijesti Društva muzejsko-konzervatorskih naučnih radnika NRH 1952. godine koje je u svojem kontinuiranom objavljivanju mijenjao uredništva (uvijek iz reda renomiranih muzealaca među kojima su Lelja Dobronić kao prva urednica, dr. Antun Bauer, ravnatelj Muzejskoga dokumetacijskoga centra u Zagrebu i niz drugih) pa i naslov, numeraciju, učestalost izlaženja i format o čemu je više pisala Lida Roje Depolo, trenutna urednica Vijesti muzealaca i konzervatora. Obljetničke Vijesti donose i priloge Milvane Arko-Pijevac o radu Društva u razdoblju 2012. do 2016. god., kraći prikaz nakladičke djelatnosti HMD-a Silvije Brkić Midžić, cjelovitu bibliografiju izdanja HMD-a Snježane Radovanlija Mileusnić te prikaze povijesnih djelovanja i aktivnosti pojedinih sekcija HMD-a: Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju (Vesna Leiner i Renata Brezinščak), Sekcije restauratora i preparatora HMD-a (Mirta Pavić), Sekcije za dokumentaciju (Borut Kružić). Sudjelovanje HMD-a na seminaru Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske ingrastrukture i njegovih prvih 20 godina (1997. – 2016.) opisala je Mirna Willer, a 21. Edukativnu muzejsku akciju koja se od 1996. ddržava uz Međunarodni dan muzeja predstavila je Jelena Hotko. Obljetnički broj Vijesti donosi i popis nagrada HMD-a za 2015. godinu među kojima je Nagrada za životno djelo koju je primio muzejski savjetnik mr. cc. Ivan Mirnik. Tekstovi obljetničkih tema ilustrirani su novijim dokumentarnim fotografijama dok je na koricama fotografija koja plijeni pažnju sa plenuma Društva održanoga u Osijeku 1958. godine.

Pogledajte još...

Autori Paušak, Mirjana
Autori Tvrtković, Nikola
Autori Uljančić-Vekić, Elena
Autori Šeparović Palada, Maja